ProMedia je specijalizovan je za praćenje i analizu medijskog sadržaja, istraživanje tržišta i javnog
mijenja, definisanje i implementaciju komunikacionih rješenja, strateškom pozicioniranju
kompanija, institucija, političkih organizacija, kao i organizacija civilnog društva. Zahvaljujući primjeni
jedinstvene metodologije i najsavremenijih tehnoloških rešenja, ProMedia je u mogućnosti da
trenutno reaguje na sve potrebe i zahtjeve klijenata pružajući Vam sveobuhvatnu podršku 24h
dnevno, 365 dana u godini, na tržištu Bosne i Hercegovine, ali i regije Zapadnog Balkana.

ProMedia se bavi animiranjem građana da uspješnije participiraju u društvenom i političkom životu,
naročito, u okviru svoje zajednice. To čini buđenjem građanske svijesti, primjerom, edukacijom i širenjem
znanja o demokratskom političkom sistemu, kao i analiziranjem rada političkih i civilnih organizacija,
izbornih procesa, demokratske vladavine i savjetovanjem s tim u vezi; jačanjem saznanja o
mehanizmima koji osiguravaju unutrašnje demokratske postupke i jačanjem međusobne
komunikacije, a sve na bazi međunarodnih standarda, koji se primjenjuju u izbornim postupcima.

ProMedia prikuplja i analizira podatke koji, iskorišćeni na pravi način, daju informacije od suštinskog
značaja za Vaš uspjeh. Rastući zajedno sa našim partnerima, postavljamo nove trendove i tokom
godina, ProMedia se uspešno pozicionirala i u segmentu usluga istraživanja tržišta i ispitivanja javnog
mijenja, organizacije događaja, digitalnog marketinga, kreiranja i vođenja društvenih mreža.